Tag: jono-hopping

Subrosa in Vegas

Najnowsze video którym dzieli się z nami Subrosa pochodzi z teamowego wyjazdu do Las Vegas i trwa ponad 15 minut! Obejrzycie takich riderów jak Hoang Tran, Kyle Hart, Lahsaan Kobza[...]